Sportovní kluby městské policie Zlín - občanské sdruženíPOZOR!!!!!!!Aktuální stránky naleznete zde: www.skmpz.cz

Sportovní kluby MP Zlín

--- Náplň a formy činnosti ---

- Domů
- Cíl
- Kontakt
- Sportovní činnost
- Projekty
- Galerie fotografií
Bod - odrazka Sportovní a kulturní činnost se zaměření na celé spektrum sportovní činnosti.
Bod - odrazka Organizování sportovních činností v rámci zapojení do sportovních a sportovně společenských aktivit.
Bod - odrazka Vytváření materiálních, technických a tréninkových podmínek pro sportovní činnost a plnění cílů. Odznak
Bod - odrazka Hájení zájmů členů občanského sdružení uvnitř i navenek.
Bod - odrazka Spolupráce s orgány státní správy, samosprávy a ostatními organizacemi i jednotlivci.
Bod - odrazka Osvětová činnost.
Bod - odrazka Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
Seda linka
SK MP Zlín - Občanské sdružení - 2008 e-mail: skmpz@seznam.cz
tel.: 776 385 221